Warunki życia na świecie polepszają się z niezwykłą prędkością

Uwaga redakcji: artykuł pojawił się pierwotnie na portalu blogobywatelskiegorozwoju.pl.
Autor: Marian T. Lupy
Tłumaczenie: Aleksander Mielnikow (FOR)


Wiele razy pisałem już o rozwoju ludzkości na skalę globalną. Dzisiaj zrobię to jeszcze raz, ponieważ szybkość z jaką polepszają się warunki, w których żyjemy, nie powinna pozostawać niezauważona. Dlatego przeanalizowałem najważniejsze wskaźniki dotyczące ludzkiego dobrobytu – szczególnie w krajach biedniejszych – odnoszące się do ostatnich dziesięciu lat, dla których były dostępne dane. Wyniki są zdumiewające, co powinno wreszcie spowodować, iż zaczniemy myśleć bardziej pozytywnie na temat rozwoju na świecie.

 1. Realne PKB na mieszkańca, mierzone według wartości dolara z 2010 r. (2005-2015)
  Świat: $8,858 → $10,194 (wzrost: 15,1%)
  Afryka Subsaharyjska: $1,363 → $1,660 (wzrost: 21,8%)
  Indie: $982 → $1,751 (wzrost: 78,3%)
  Chiny: $2,738 → $6,498 (wzrost: 137,3%)
 1. Współczynnik umieralności niemowląt (dzieci poniżej 1 roku życia) na 1000 porodów (2005-2015)
  Globalnie: 44,3 → 31,7 (spadek: 28,4%)
  Afryka Subsaharyjska: 80 → 56,4 (spadek: 29,5%)
  Indie: 55,8 → 37,9 (spadek: 32.1%)
  Chiny: 20,3 → 9,2 (spadek: 54,7%)
 2. Oczekiwana dalsza długość trwania życia (2004-2014)
  Globalnie: 69 → 71,5 (wzrost: 3,6%)
  Afryka Subsaharyjska: 52 → 58,6 (wzrost: 12,7%)
  Indie: 64,2 → 68 (wzrost: 5,9%)
  Chiny: 73,4 → 75,8 (wzrost: 3,3%)
 3. Skala deficytu żywności, kilokalorie w przeliczeniu na jednego człowieka dziennie (2006-2016)[1]
  Globalnie: 129 → 88,4 (spadek: 31,5%)
  Afryka Subsaharyjska: 172,4 → 130 (spadek: 24,6%)
  Indie: 152 → 109 (spadek: 28,3%)
  Chiny: 128 → 74 (spadek: 42.2%)
 4. Liczba osób niedożywionych w milionach (2005-2015)[2]
  Globalnie: 884 → 685 (spadek: 22,5%)
  Afryka: 159 → 149 (spadek: 6,3%)
  Indie: 233 → 194 (spadek: 16,7%)
  Chiny: 212 → 140 (spadek: 81,1%)
 5. Niedożywienie w stosunku do społeczeństwa jako całość (2005-2015)
  Globalnie: 22,5 → 18 (spadek: 20%)
  Afryka: 26,2 → 22,3 (spadek: 14,9%)
  Indie: 20,9 → 15,3 (spadek: 26,8%)
  Chiny: 15,8 → 9,8 (spadek: 38%)

Oczywiście świat nie jest doskonały. Tak długo jak są ludzie, którzy cierpią z głodu lub umierają z powodu chorób, którym można byłoby zapobiec, to zawsze będzie miejsce na poprawę. Jednakże realistyczny obraz współczesności powinien polegać na porównaniu niedoskonałej teraźniejszości z jeszcze bardziej niedoskonałą przeszłością (a nie z wyimaginowaną utopijną wizją przyszłości) i należy przyznać, że nastąpił już niezwykły rozwój warunków do życia na świecie.


[1] Deficyt żywności wskazuje, ile kalorii byłoby potrzebnych, aby wyciągnąć ludzi z niedożywienia. Średni brak niezbędnego pożywienia jest wyliczony przez różnicę średniej liczby kalorii potrzebnych do normalnego funkcjonowania oraz średniej liczby kalorii, które spożywa osoba niedożywiona, wynik ten jest następnie pomnożony przez całkowitą ilość osób niedożywionych w danym kraju, przy czym uwzględnia się również całkowitą wielkość populacji.

[2] Są to wartości całkowite – w procesie ich mierzenia nie brano pod uwagę wzrostu liczby ludności.

Może spodoba Ci się również...