Handel to wielostronna wygrana

Zapraszam do obejrzenia playlisty trzech filmików – krótkich lekcji ekonomii. Pokazują one, w jaki sposób handel tworzy bogactwo i pomaga oszczędzić zasoby. Przetłumaczyłem je wraz z Ewą Korczak z Love your English dla portali Libertarianin.org oraz Obiektywizm.pl . Oryginalne filmy pochodzą ze strony Learn Liberty.

1. Tworzenie się bogactwa

Pierwszy film mówi o tzw. koszcie alternatywnym (znanym również jako koszt utraconych możliwości lub koszt utraconych korzyści). Nawet jeśli wykonujemy produktywną pracę, możliwe jest, że nie wykorzystujemy w pełni naszych zasobów (np. czasu). Jeśli ktoś wykonuje tę samą pracę skuteczniej od nas, a my specjalizujemy się w czymś innym, dobrą decyzją może być skupienie się na swojej specjalizacji, by później wymienić część owoców naszej pracy na to, co ktoś inny wytwarza skuteczniej od nas. Podział pracy i specjalizacja przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom dobrowolnej wymiany. Dlatego handel to wielostronna wygrana.


2. Współpraca

Drugi film mówi o tzw. przewadze komparatywnej. Przykład jest o tyle ciekawy, że Lou, drugi uczestnik wymiany, jest mniej skuteczny w produkowaniu obydwu rodzajów omawianych dóbr (projektowaniu aplikacji i składaniu pPodów). Może się więc wydawać, że Fritz nic nie zyska na ewentualnej współpracy. Fritz posiada przewagę absolutną nad Lou, czyli zużywa mniej pracy na wytworzenie obydwu rodzajów dóbr.

Lou posiada jednak przewagę komparatywną w składaniu pPodów. Złożenie 100 000 pPodów wymaga od Lou rezygnacji z zaprojektowania tylko jednej aplikacji. Bardziej produktywny Fritz, aby złożyć 100 000 pPodów, musi zrezygnować z zaprojektowania aż 500 aplikacji. Dlatego Fritzowi opłaca się poświęcić więcej czasu na projektowanie aplikacji, natomiast Lou odniesie większą korzyść, całkowicie skupiając się na składaniu pPodów. W filmie zaprezentowany jest taki model współpracy, dzięki któremu Fritz i Lou dostarczą światu większą ilość dóbr obydwu rodzajów, przyczyniając się do wzrostu ogólnego dobrobytu.

Dobrowolna wymiana nie wyłania wygranej i przegranej strony. Handel to gra o sumie dodatniej.


3. Oszczędzanie zasobów

Trzeci film pokazuje, w jaki sposób podział pracy oraz handel pomagają nam oszczędzić zasoby. Dzięki specjalizacji nie tylko możemy wytworzyć większą ilość dóbr danego rodzaju. Jeśli dotychczasowa ich ilość w pełni zaspokaja nasze potrzeby, handel może nam przynieść korzyści innego rodzaju.

Dzięki wymianie obydwie strony mogą mniejszym nakładem uzyskać taką samą ilość dóbr, jaką, pracując samodzielnie, musiałyby wytworzyć większym kosztem. Oszczędzone zasoby mogą zostać wykorzystane do zaspokojenia kolejnych potrzeb, które bez możliwości handlu pozostałyby niezaspokojone.


Udanego seansu!

Bartek Dziewa

Może spodoba Ci się również...