Czym był i jaki wpływ na gospodarkę USA miał New Deal?

New Deal (Nowy Ład) – czyli program reform gospodarczych wprowadzonych w USA przez prezydenta Franklina Roosevelta w latach 1933-1939, miał na celu ukrócić Wielki Kryzys.

W ramach Nowego Ładu m.in. zwiększono interwencjonizm państwowy, wprowadzono roboty publiczne i świadczenia socjalne, ustanowiono płacę minimalną i zdewaluowano dolara. Wg wielu New Deal zahamował Wielki Kryzys, jednak wydaje mi się, że mógł on jedynie go przedłużyć. W USA był ogromny niedobór kapitału, a zobowiązania państwa równie duże. Gospodarka była zatem mocno nadwyrężona.

W takiej sytuacji państwo powinno ciąć wydatki publiczne i podwyższyć stopy procentowe, żeby rynek miał jak najlepsze warunki do odrodzenia się po nieuchronnej, acz zbawiennej recesji. Do tego trzeba było poszerzyć strukturę kapitałową, dzięki oszczędnościom i naprawdę niezbędnym nowym technologiom. FDR natomiast wydawał pieniądze na coś, co nie było potrzebne.

Świadczenia socjalne natomiast to redystrybucja kapitału z rąk produktywnych do rąk nieproduktywnych. Zmniejsza to motywację zatrudnionych do pracowania i zachęca bezrobotnych do pasożytowania na innych. Jeśli chodzi o płacę minimalną, stanowi ona dyskryminację osób, których praca jest mniej warta niż owa płaca minimalna. W takiej sytuacji pracodawcy nie opłaca się zatrudnić takiego słabo wykwalifikowanego pracownika. Dewaluacja dolara powoduje inflację, której następstwem jest wzrost cen i ograbienie obywateli z części ich oszczędności.

Ogólnie zatem uważam, że New Deal tylko przedłużył kryzys, a nie go zakończył.

Może spodoba Ci się również...