„Cnota egoizmu”

Wydana w roku 1964 roku „The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism” (“Cnota Egoizmu”) stanowi zbiór esejów i artykułów przedstawiających istotę racjonalnego egoizmu będącego podstawą epistemologii Obiektywistycznej. Wszystkie zamieszczone teksty z wyjątkiem „The Objectivist Ethics” pojawiły się wcześniej w „The Objectivist Newsletter”, czasopiśmie wydawanym przez Ayn Rand. Książka porusza tematy zalet egoizmu, destruktywności altruizmu oraz  roli rządu.

Bennett Cerf z wydawnictwa Random House (które wydało wcześniejsze książki Ayn Rand: „Atlas Zbuntowany” oraz „For the New Intellectual”) zaproponował opublikowanie nowego zbioru tekstów dotyczących Obiektywizmu. Ayn Rand po wygłoszeniu w  Ford Hall Forum mowy atakującej politykę  Johna F. Kennedy’iego( w którym porównała go do Adolfa Hitlera), zatytułowanie go „The Fascist New Frontier”. Tytuł oraz sam tekst został odrzucony, w wyniku czego Ayn Rand zmieniła wydawnictwo. Gotowa książka, zatytułowana już „Virtue of Selfishness” nie zawierała problematycznego tekstu. Wydana przez  New American Library „Cnota Egoizmu” okazała się być dużym sukcesem. W cztery miesiące po premierze sprzedano prawie pół miliona egzemplarzy, a do dnia dzisiejszego blisko półtora. W 2000 roku książka została wydana przez Wydawnictwo Zysk i Spółka, wydanie zostało wznowione w roku 2015.Cnota egoizmu – Nowość Wydawnictwa Zysk i S-ka | wirtualnywydawca.pl

Zamieszczone teksty:

 1. Etyka absolutna (The Objectivist Ethics — Ayn Rand)
  2. Zdrowie umysłowe versus mistycyzm i samopoświecenie (Mental Health versus Mysticism and Self-Sacrifice — Nathaniel Branden)
  3. Etyka sytuacji krytycznych (The Eticsof Emergencies — Ayn Rand)
  4. „Konflikty” ludzkich interesów (The „Conflicts” of Men’s Interests — Ayn Rand)
  5. Czy nie jest każdy samolubem (Isn’t Everyone Selfish — Nathaniel Branden)
  6. Psychologia przyjemności (The Psychology of Pleasure — Nathaniel Branden)
  7. Czy życie nie wymaga kompromisu (Doesn’t Life Require Compromise — Ayn Rand)
  8. Jak prowadzić racjonalne życie w nieracjonalnym społeczeństwie (How Does One Lead a Rational Life in an Irrational Society — Ayn Rand)
  9. Kult moralnej szarości (The Cult of Morał Grayness — Ayn Rand)
  10. Etyka skolektywizowana (Collectivized Ethics — Ayn Rand)
  11. Budowniczowie pomników (The Monument Builders — Ayn Rand)
  12. Prawa człowieka (Man’s Rights — Ayn Rand)
  13. Skolektywizowane „prawa” (Collectivized „Rights”— Ayn Rand)
  14. Natura rządu (The Naturę of Government — Ayn Rand)
  15. Finansowanie rządu w wolnym społeczeństwie (Government Financing in a Free Society — Ayn Rand)
  16. Boskie prawo stagnacji (The Divine Right of Stagnation — Nathaniel Branden)
  17. Rasizm (Racism — Ayn Rand)
  18. Fałszywy indywidualizm (Counterfeit Individualism — Nathaniel Branden) .

Może spodoba Ci się również...