Aborcja w obronie życia (FAQ)

Niniejszy artykuł jest tłumaczeniem FAQ ze strony :Abortion is pro life


 

Pytania odnośnie aborcji

Czym jest aborcja?

Aborcja jest przerwaniem ciąży przez czynne usunięcie zarodka lub płodu(które nie mogą przeżyć poza ciałem kobiety), czego skutkiem jest śmierć zarodka/płodu.

Jakie jest zasadnicze zagadnienie polityczne w związku z aborcją?

Zasadniczą kwestią polityczną w związku z aborcją jest: „Czy płód ma prawo przebywać w ciele kobiety wbrew jej woli?” lub: czy ciało kobiety należy do niej, czy należy do rządu, mogącego pod przymusem rozporządzać nim na rzecz płodu.

Czy płód nie ma prawa przebywać w ciele kobiety?

Płód nie ma prawa przebywać w łonie kobiety, lecz znajduje się tam za jej przyzwoleniem. To przyzwolenie może zostać cofnięte przez kobietę w dowolnym czasie, ponieważ jej łono jest częścią jej ciała. Przyzwolenie nie jest prawem. Nie ma czegoś takiego, jak prawo do życia w ciele innej osoby, innymi słowy: nie ma prawa do zniewalania.
Na przekór opinii aktywistów antyaborcyjnych (fałszywie zwanych pro-life’owcami, gdyż w rzeczywistości są przeciwko prawu do życia faktycznej osoby ludzkiej w tym sporze) kobieta nie jest maciorą rozpłodową, posiadaną przez państwo (czy kościół). Nawet jeśli płód rozwinąłby się do takiego stopnia, że mógłby przeżyć jako niezależny byt poza brzuchem kobiety, nadal nie miałby prawa przebywać w nim.

To, co tyczy się płodu, również tyczy się fizycznie zależnej osoby dorosłej. Jeśli dorosły – np. utrzymywany przy życiu przez szpital – może przeżyć tylko przez bycie podpiętym do innej osoby, to wolno mu to zrobić tylko za dobrowolnym przyzwoleniem tej osoby. Nie ma czegoś takiego, jak prawo do życia kosztem starań innej osoby, innymi słowy: nie ma czegoś takiego, jak prawo do zniewolenia.


 

Pytania odnośnie praw

Co jest źródłem wszystkich praw?

Prawa są to naukowe, moralne zasady, gwarantujące swobodę działania w kontekście społecznym. Źródłem prawa do życia osoby ludzkiej jest jej natura jako racjonalnej istoty. Prawa są warunkami niezbędnymi dla osoby, by żyła jako racjonalna istota (człowiek) w społeczeństwie ludzkim. (Patrz: „Prawa człowieka” Ayn Rand, w „Kapitalizm: Nieznany Ideał„)

Czy aborcja jest prawem?

Aborcja jest niezbywalnym prawem. Aborcja nie stanowi naruszenia żadnego z praw, ponieważ nie ma czegoś takiego jak wolność do życia wewnątrz (bądź na zewnątrz) innej osoby jako pasożyt, tzn. wbrew woli tej osoby.

Ta zasada tyczy się zarówno płodów, jak i dorosłych ludzi. Tak, jak kobieta ma prawo wybrać, z kim chce uprawiać seks (ponieważ jej ciało jest jej własnością), tak ma prawo wybrać co może, a co nie może znajdować się w jej ciele (ponieważ jej ciało jest jej własnością). Tak, jak jest złem, by ktoś dyktował sposób użycia jej ciała przez zgwałcenie jej – tak też jest złem, by ktoś dyktował sposób użycia jej ciała przez zmuszanie kobiety, by pozostała w ciąży.

Tak, jak nie ma czegoś takiego jak prawo do życia wewnątrz innej osoby, kwestia usunięcia płodu z powodu kazirodztwa, gwałtu, czy „wygody” nie ma znaczenia politycznego – bez względu na powód, prawo do aborcji jest niezbywalnym prawem kobiety.

Czy aborcja jest morderstwem?

Morderstwo to odebranie życia innej osobie ludzkiej przez inicjację fizycznej agresji. Aborcja nie jest morderstwem, ponieważ płód nie jest faktycznym człowiekiem – jest potencjalnym człowiekiem, tzn. jest częścią kobiety. Koncepcja morderstwa dotyczy tylko inicjacji przemocy mającej na celu zniszczenie faktycznej osoby ludzkiej, a więc na przykład podkładanie bomb pod kliniki aborcyjne przez „pro-life’owych” terrorystów.

Czyż płód nie jest żywy, i czy wobec tego nie powinien mieć prawa do życia?

Prawo jest moralnym usankcjonowaniem swobody działania w kontekście społecznym. Prawa dotyczą tylko osóbludzkich, ponieważ tylko osoby ludzkie są w stanie przeżyć za pośrednictwem rozumu (w przeciwieństwie do krów, drzew, bakterii – i płodów). Prawa dotyczą tylko osób ludzkich, ponieważ tylko osoby ludzkie – ale nie ichczęści – żyją przy pomocy rozumu. Płód nie ma praw, gdyż nie korzysta ze swobody działania, a żyje za pośrednictwem swego żywiciela. Jedynym racjonalnym działaniem dla niego jest nierobienie niczego, tzn. oczekiwanie na rozwinięcie się poprzez życie we wnętrzu żywiciela.

Jaki jest kapitalistyczny pogląd na aborcję?

W kapitalizmie (systemie społecznym opartym na zasadzie praw jednostkowych) aborcja jest niezbywalnym prawem. Ci co nawołują do zakazu aborcji – zwłaszcza w pierwszych miesiącach ciąży, jak Wojciech Cejrowski – są wrogami praw jednostkowych z definicji, i przez to wrogami kapitalizmu. Z kolei ci, którzy uważają, że można mieć prawo do posiadania własności bez prawa do własnego ciała, są winni pomijania kontekstu.


 

Pytania odnośnie płodu

Czym jest płód?

Płód z definicji oznacza nienarodzonego człowieka od końca 8 tygodnia po poczęciu do momentu narodzin, w odróżnieniu od zarodka (produktu poczęcia od momentu zagnieżdżenia w macicy do 8 tygodnia rozwoju). Płód posiada wszystkie narządy i ludzką postać.

Czy płód jest osobą ludzką na podstawie tego, że posiada kompletne ludzkie DNA?

Płód jest ludzki, w takim sensie, że posiada ludzkie DNA; natomiast, płód, tak jak zarodek, nie jest osobąludzką, ponieważ nie jest w stanie fizjologicznie żyć samodzielnie (w taki sposób, w jaki żyje niemowlę, dziecko, dorosły). Z tego powodu, jest jedynie potencjalną osobą ludzką, tak jak żołądź jest potencjalnym drzewem dębu. Posiada całe DNA dębu, ale nie jest drzewem dębu.

Czy płód jest osobą ludzką ponieważ posiada pełen zestaw ludzkiego DNA?

Płód jest potencjalną osobą ludzką, ale nie faktyczną osobą, ponieważ nie posiada fizjologicznej niezależnościna zewnątrz swego żywiciela – kobiety w ciąży.

(Pod koniec ciąży, płód nabywa zdolność fizjologiczną przeżycia niezależnie poza brzuchem kobiety, co umożliwia poród zdrowego dziecka, natomiast pozostaje on fizycznie uzależniony aż do opuszczenia brzucha. Po narodzinach płód przeistacza się w fizycznie nieuzależnione niemowlę.

Czy płód nie powinien posiadać praw na podstawie tego, że jest „żywy”?

Życie to stan komórki lub organizmu, charakteryzujący się zdolnością metabolizmu, wzrostu, reakcji na bodźce, i reprodukcji. Płód jest żywy, tak jak zarodek, plemnik, mrówka, żołądź czy drzewo są żywe. Ale wszystkie te formy życia nie posiadają praw. Trzeba być żywym, by posiadać prawa – ale samo bycie żywym nie jest wystarczającym warunkiem (patrz niżej).

Czy płód jest niezależną istotą?

Istota jest fizycznie niezależnym bytem. Płód jest fizycznie i fizjologicznie uzależniony od kobiety (żywiciela), by przeżyć – zwłaszcza we wczesnej fazie ciąży. Tylko podczas narodzin fizycznie uniezależnia się od ciała kobiety – faktycznej niezależnej osoby. Niemowlę, dla kontrastu, pomimo bycia „społecznie” uzależnionym od działań innych ludzi dla jego przeżycia, jest fizjologicznie i fizycznie niezależne od ciała swej matki.

(Można wysunąć argument, że dojrzały płód, w pełni rozwinięty (fizjologicznie niezależny), ale znajdujący się wciąż w brzuchu (fizycznie zależny), nie może być abortowany, lecz urodzony jako wcześniak.

Czy niemowlę jest płodem?

Niemowlę, noworodek czy dziecko nie jest płodem. Niemowlę jest faktyczną osobą ludzką. Dziecko czy dorosły – to zrealizowany płód – tak jak młody dąb to zrealizowany żołądź.


 

Pytania odnośnie seksu i wyboru

Czy prawo do aborcji oparte jest na wyborze seksualnym rodziców?

Źródłem prawa do życia nie akty wyboru swoich rodziców, tzn. prawa dwuletniego dziecka nie zależą oddecyzji podjętych przez jego rodziców. Źródłem prawa do życia jest natura osoby ludzkiej jako racjonalnejistoty (patrz „Prawa człowieka” Ayn Rand, w „Kapitalizm: Nieznany Ideał„). Analogicznie, brak praw płodu wynika z jego natury jako zaledwie ludzkiej tkanki – ale nie wynika z konsekwencji wyborów tych, którzy powołali go do życia.

Jeżeli kobieta decyduje się na współżycie z mężczyzną, i zachodzi w ciążę, to czy płód nie zyskuje wówczas prawa do bycia w jej brzuchu?

Kwestią zasadniczą nie jest czyjaś historia seksualna, lecz sprawa praw. Jako, że nie ma czegoś takiego, jak prawo do życia wewnątrz drugiej osoby, to, czy płód zostanie usunięty z powodu kazirodztwa, gwałtu, czy „wygody” nie ma znaczenia politycznego – niezależnie od powodu, aborcja jest niezbywalnym prawem kobiety.


Czy dzieci posiadają prawa?

Czy dzieci posiadają prawa?

Dzieci, w przeciwieństwie do płodów, posiadają prawa jednostkowe. Noworodek, w przeciwieństwie do płodu, jest fizycznie oddzielnym bytem. Dziecko jest faktyczną osobą ludzką, ze zdolnościami rozumowymi, i wobec tego ma takie same prawa, jak dorosły. Jakkolwiek, stosowalność tych praw dla małych dzieci różni się w praktyce od stosowalności dla dorosłych, ponieważ zdolności umysłowe dziecka jeszcze nie rozwinęły się w całości. To dlatego sześcioletnia dziewczynka nie posiada jeszcze prawa by wybrać wejście w związek seksualny – natomiast dorosły tak.

Dlaczego dziecko czy dorosły posiadają prawo do życia, a płód nie?

Dziecko, tak jak dorosły, istnieje jako fizycznie oddzielny byt. Płód nie jest w stanie egzystować jako samodzielny byt, ale wymaga żywiciela, by przeżyć. Tak zwane „prawo do życia płodu” sprowadza się do „prawa do bycia pozostawionym w brzuchu” – ale takie „prawo” jest możliwe tylko jako pogwałcenie faktycznego prawa kobiety do jej ciała. Dla kontrastu, proszę zauważyć, że prawo do życia dziecka nie narusza praw nikogo innego. Zasada tutaj obowiązująca jest taka, że każde zgłaszane „prawo”, które w swojej naturze ma łamanie praw innych nie jest prawem. Nie ma czegoś takiego, jak „zamiana swoich praw na prawa innych”. Poprawnie zdefiniowane prawa, zdefiniowane obiektywnie, nie naruszają się nawzajem.

Czy rodzice są posiadaczami swych dzieci, tak jak posiadają np. dom?

Rodzice nie są posiadaczami swych dzieci, ale ich opiekunami. Opiekunowie to osoby podejmujące decyzje w zastępstwie dziecka – w najlepszym tego dziecka interesie – aż do czasu, gdy umysł dziecka jest wystarczająco rozwinięty, by mogło podejmować decyzje za siebie. Jeśli rodzic sprowadza dziecko na świat – i decyduje się na zostanie jego opiekunem (co jest prerogatywą rodzica) – wtedy rodzic staje się odpowiedzialny za opiekę nad dzieckiem, aż do momentu, aż zrzeknie się statusu opiekuna i odda dziecko komuś innemu do adopcji.

Może spodoba Ci się również...