Czym jest Obiektywizm?

Obiektywizm to filozofia dla „ludzi żyjących na Ziemiˮ − dla każdego pojedynczego człowieka. Jej twórczyni Ayn Rand uważała, że dawni myśliciele błędnie oceniali naturę rzeczywistości i naturę człowieka. Z tego powodu filozofia nie potrafiła spełnić swojego podstawowego celu: dać drogowskazu, jak należy kierować własnym życiem, aby osiągnąć szczęście i spełnienie. Ayn Rand postanowiła to zmienić.

Poproszona o krótkie podsumowanie swojej filozofii, powiedziała:

„Moja filozofia, w swoim najgłębszym znaczeniu, to koncepcja człowieka jako heroicznej jednostki, człowieka, dla którego własne szczęście jest moralnym celem jego życia, twórcze osiągnięcie – najszlachetniejszym z działań, a rozum – jedynym absolutem”.

Pisarka uważała, że człowiekowi potrzebna jest kompletna, spójna filozofia, która da mu podstawy do zrozumienia otaczającego go świata − i pokaże środki, za pomocą których może ten świat zmieniać. W tym celu postanowiła uporządkować swoje idee, wzorując się na klasycznym podziale Arystotelesa, którego uważała za najważniejszego z filozofów.