Czym był i jaki wpływ na gospodarkę USA miał New Deal?

New Deal (Nowy Ład) – czyli program reform gospodarczych wprowadzonych w USA przez prezydenta Franklina Roosevelta w latach 1933-1939, miał na celu ukrócić Wielki Kryzys.

W ramach Nowego Ładu m.in. zwiększono interwencjonizm państwowy, wprowadzono roboty publiczne i świadczenia socjalne, ustanowiono płacę minimalną i zdewaluowano dolara. Wg wielu New Deal zahamował Wielki Kryzys, jednak wydaje mi się, że mógł on jedynie go przedłużyć. W USA był ogromny niedobór kapitału, a zobowiązania państwa równie duże. Gospodarka była zatem mocno nadwyrężona.

W takiej sytuacji państwo powinno ciąć wydatki publiczne i podwyższyć stopy procentowe, żeby rynek miał jak najlepsze warunki do odrodzenia się po nieuchronnej, acz zbawiennej recesji. Do tego trzeba było poszerzyć strukturę kapitałową, dzięki oszczędnościom i naprawdę niezbędnym nowym technologiom. FDR natomiast wydawał pieniądze na coś, co nie było potrzebne.

Świadczenia socjalne natomiast to redystrybucja kapitału z rąk produktywnych do rąk nieproduktywnych. Zmniejsza to motywację zatrudnionych do pracowania i zachęca bezrobotnych do pasożytowania na innych. Jeśli chodzi o płacę minimalną, stanowi ona dyskryminację osób, których praca jest mniej warta niż owa płaca minimalna. W takiej sytuacji pracodawcy nie opłaca się zatrudnić takiego słabo wykwalifikowanego pracownika. Dewaluacja dolara powoduje inflację, której następstwem jest wzrost cen i ograbienie obywateli z części ich oszczędności.

Ogólnie zatem uważam, że New Deal tylko przedłużył kryzys, a nie go zakończył.

Jan Hincz

Jestem uczniem liceum. Interesuję się ekonomią, ze szczególnym uwzględnieniem Austriackiej Szkoły Ekonomii. Zdobyłem tytuł laureata XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Więcej tekstów

Może spodoba Ci się również...